• Säveskolan på Gotland samlade under världsaidsdagen in pengar som de skänkt till projektet.
  • Redaktörerna för boken Fejkad Orgasm, Susanna Alakoski och Amanda Mogensen, bidrog 2008 till bindprojektets projekt om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter genom att skänka royaltyn för boken. Ordfront förlag hjälpte till med de sista tusenlapparna och summan lade grunden för möjlighet att få bidrag av Forum Syd.
  • Under 2009/2010 var RFSU Gotland involverade i bindprojektet genom ett utbytes- och utbildningsprojekt finansierat av Forum Syd.Projketet handlade om SRHR (Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) och resulterade i att all personal på NSKK fick fördjupade kunskaper i sexualupplysning, genusfrågor och rådgivning vid våld i nära relationer.
  • Dahlströmska stiftelsen bidrog med en summa under 2014/2015 för att bindprojektets skulle kunna utökas till att även distribuera bindor till unga nygifta och nyförlösta mammor.

Vill du bidra?

En del ger engångssummor medan andra har en automatisk överföring av en summa varje månad. Alla bidrag är välkomna men självklart underlättar det planering och budget med regelbundna inkommande summor!

Läs mer om hur du kan bidra här.