Båda två har vi besökt organisationen och det är otroligt att se vilken position unga flickor och kvinnor har fått i byn tack vare NSKK:s idoga arbete. De får tjäna pengar, tala inför församlingar, ägna sig åt sång och drama och många får vänta med att gifta sig tills de fyllt 18 år. Det är troligtvis en av få byar i Indien där kvinnor har dessa rättigheter. Fattigdomen och utsattheten är dock fortfarande stor och djup. När Janne vid första besöket träffade en grupp tonårstjejer frågade han vad de upplever som största bekymret i vardagen. De sa unisont att det handlar om att de inte har tillgång till bindor vid menstruation. Fattigdomen gör det omöjligt för flickor att köpa bindor och de får då använda tygremsor. Det är svårt att gå undan och tvätta dom och om de någon gång blir tvättade måste de hänga längst bak på klädstrecket för att inte synas. Vid regnperioden blir de aldrig torra. Resultatet är ständig stank, sår och infektioner. Detta påverkar såklart allt från såväl fysisk som psykisk hälsa till möjligheter att gå i skola, arbeta och tjäna pengar.

Bindutdelning hos NSKK
Varje lördag kommer flickor till organisationen för bindutdelning. Tjejerna får turas om att administrera utdelningen

Bindprojektet samlar därför in pengar så att 1000 flickor kan få tillgång till bindor i dagsläget. Men självklart finns många fler tjejer och unga kvinnor i området som skulle behöva få vara med i projektet. Varje lördag kommer ca 50–60 tjejer till organisationens ”Drop in center” och hämtar bindor. Har någon en liten inkomst så betalar man lite, annars är det gratis. När tjejerna kommer passar ungdomsledare på att föra samtal om kroppen, relationer, samhällsfrågor och rättigheter. I grupper får man diskutera, göra värderingsövningar och rollspel. Många blir engagerade i organisationen.

Tjejer har berättat för oss att bindorna har gjort så att de har fått en bättre position i familjen, de mår bättre, de kan verka mer i offentligheten och gå hela sin skoltid oavsett mens. De får via bindutdelningen veta sin rättigheter och de organisera sig. Deras liv är förändrat. Westbengalens hälsodepartement och forskare har visat stort intresse för bindprojektet. Flera hälsoinrättningar har börjat dela ut bindor och forskare tittar på effekterna av bindutdelningen samt framställningen av de bindor NSKK delar ut. Med hjälp av NSKK startade fem kvinnor en liten bindfabrik som huserar i organisationens övervåning. De framställer bindor från ekologisk bomull och det blir billigare för bindprojektet att köpa bindor direkt från dem än mellanhänder på marknaden.