Båda två har vi besökt organisationen och det är otroligt att se vilken position unga flickor och kvinnor har fått i byn tack vare NSKK:s idoga arbete. De får tjäna pengar, tala inför församlingar, ägna sig åt sång och drama och många får vänta med att gifta sig tills de fyllt 18 år. Det är troligtvis en av få byar i Indien där kvinnor har dessa rättigheter. Fattigdomen och utsattheten är dock fortfarande stor och djup. När Janne vid första besöket träffade en grupp tonårstjejer frågade han vad de upplever som största bekymret i vardagen. De sa unisont att det handlar om att de inte har tillgång till bindor vid menstruation. Fattigdomen gör det omöjligt för flickor att köpa bindor och de får då använda tygremsor. Det är svårt att gå undan och tvätta dom och om de någon gång blir tvättade måste de hänga längst bak på klädstrecket för att inte synas. Vid regnperioden blir de aldrig torra. Resultatet är ständig stank, sår och infektioner. Detta påverkar såklart allt från såväl fysisk som psykisk hälsa till möjligheter att gå i skola, arbeta och tjäna pengar.

Rollspel
Några tjejer visar ett rollspel hur det kan gå till när man får information om bindprojektet: När man får sin första mens ger mamma information om hur man ska använda saree-remsor och att man inte ska gå utanför hemmet när man har sin mens. Men sedan kommer en informatör från NSKK och berättar om bindor, hur de används, att man kan få dom genom organisationen och att man kan leva ett vanligt liv trots mens!

Bindprojektet samlar därför in pengar så att över 800 flickor kan få tillgång till bindor i dagsläget. Men självklart finns många fler tjejer och unga kvinnor i området som skulle behöva få vara med i projektet. Varje lördag kommer ca 50–60 tjejer till organisationens ”Drop in center” och hämtar bindor. Har någon en liten inkomst så betalar man lite, annars är det gratis. När tjejerna kommer passar ungdomsledare på att föra samtal om kroppen, relationer, samhällsfrågor och rättigheter. I grupper får man diskutera, göra värderingsövningar och rollspel. Många blir engagerade i organisationen.

Brodyr
Unga tjejer lär sig att brodera sarees som de sen kan sälja på marknader.

Tjejer har berättat för oss att bindorna har gjort så att de har fått en bättre position i familjen, de mår bättre, de kan verka mer i offentligheten. Deras liv är förändrade!