I Indien pratas över 300 språk. Hindi är dock det officiella språket i Indien men talas inte av stora delar av befolkningen. Hinduismen är den största religionen men samsas med islam, buddhism, sikhism, kristendom m fl.

Bindprojektet pågår i delstaten Västbengalen där Kolkata är huvudstad och man pratar bengali. Den dominerande religionen i NSKK:s upptagningsområde i Howrah-regionen är islam.

Två tredjedelar av Indiens befolkning bor på landsbygden och arbetar direkt eller indirekt med jordbruk. Största exporten kommer dock från industrin och landet har placerats på världsexport-kartan genom mjukvaruindustrin.

BNP per capita ökar i Indien och allt fler ur den stora medelklassen får det allt bättre. Men de flesta lever ett mycket fattigt och hårt liv. 90 % arbetar inom den ”informella sektorn” som kännetecknas av tillfälliga arbeten, korta kontrakt och hemarbete. 60 % av alla invånare tjänar mindre än 1 dollar om dagen. Större delen av den vakna tiden går alltså åt att få ihop till en mål mat om dagen; att överleva.

I Indien finns en stor social ideell sektor med otroligt många NGOs (Non Governmental Organisations) som på olika sätt arbetar för sociala förbättringar och med politik. Kvinnorörelsen är stor och stark i Indien och består av allt från kvinnogrupper i slummen till större feministiska organisationer. Framsteg i kvinnokampen har på senare tid bland annat varit ny lagstiftning rörande arv, en ny lag mot våld mot kvinnor i hemmet samt en lag rörande förebyggande arbete och skydd för barn mot sexuella övergrepp – en lag som föregåtts av lobbyarbete som NSKK varit en del av.