Bidra till bindor

Swedbank
Clearingnummer: 8480-6
Kontonummer: 983 659 801-2

Om du vill bidra till det större 2-åriga projektet för att förbättra sexuell hälsa och rättigheter och på så sätt även stärka arbetet för jämställdhet i hela regionen:
Bankgiro: 316-9042

Meddela någon av oss om du sätter in pengar så att du bland annat kan få information om projektet som skickas ut ca 3 gånger per år:

janne@sexualupplysaren.se
info@sandradahlen.se