Den första verksamheten var att tillhandahålla ett bibliotek. De lyckades samla ihop 13 böcker i byarna som lades I en hydda. Kring detta bibliotek växte en verksamhet. Vägar byggdes och engagemang för social förändring väcktes. 1965 började organisationen att särskilt inrikta sig på kvinnors villkor och några år senare ändrades organisationens namn till NSKK. 1990 drog organisationen igång verksamheten med självhjälpsgrupper för kvinnor. Idag är över 300 grupper med nästan 5000 kvinnor från 27 byar organiserade. I självhjälpsgrupperna löser man vardagliga problem och stödjer varandra men framförallt förbättrar man sina egna och familjens villkor genom mikrolån.

Howrah-regionen
NSKK bedriver en mycket omfattande verksamhet i hela Howrah-regionen.

NSKK bedriver en mycket omfattande verksamhet i hela Howrah-regionen som förändrar mycket fattiga människors liv. Bland annat har de sett till att det finns vägar i byar, att alla poliovaccineras och de är med och driver den första skolan där tjejer får gå. Organisationen har ett ungdomscenter med bland annat tjej- och killgrupper där man talar om livets viktiga frågor och t ex mänskliga rättigheter. Man lär vuxna kvinnor och tonårsflickor att brodera på saris så de nu tjänar egna pengar för första gången i byns historia. Man har även ett samarbete med polisen för att stävja mäns misshandel av sina fruar och genomför nu en studie av muslimska kvinnors villkor i denna region.

Genom NSKKs hårda arbete får således kvinnor och flickor tjäna egna pengar, tala inför församlingar, ägna sig åt sång och drama och många får vänta med att gifta sig tills de fyllt 18 år. Det är troligtvis en av få byar i Indien där kvinnor har dessa rättigheter. Fattigdomen och utsattheten är dock fortfarande stor och djup.

Kontakt: nskk@vsnl.net